Nadzorni odbor

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsednik, Branko Zlobko
  • članica, Frančiška Baran
  • član, Marjan Lisac