Obvestilo lokalni skupnosti o izvedbi javne prireditve oziroma shoda

Oddaj obvestilo

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka